Review Sản Phẩm

ĐÀN VIOLIN CỔ (ANTIQUE VIOLIN)

Một trong những điều thú vị nhất về đàn cổ đó là không có hai cây đàn nào hoàn toàn giống nhau. Chúng ta đang nói về những cây đàn làm ra ở thời điểm ít nhất cả trăm năm trước, khi công nghệ chưa phát triển. Việc chế tác đàn khi đó phụ thuộc rất nhiều vào cảm giác tay cũng như ước lượng và tưởng tượng của người nghệ nhân. Vì thế, mỗi cây đàn đều có sự riêng biệt của nó về cấu trúc, dẫn đến sự riêng biệt về âm sắc.