ALEXANDRE SOUPTEL

Cựu Concertmaster dàn giao hưởng

Singapore Symphony Orchestra

“…Những chiếc vĩ cầm được làm thủ công tuyệt đẹp có âm sắc tươi sáng, ngọt ngào và truyền cảm!…”

 

 

Xem Souptel thực hiện test điều khiển vĩ Oistrakh trên vĩ pernambuco chuyên nghiệp HVW-10 của chúng tôi. Bài test cho thấy độ nảy tự nhiên cực kỳ tốt và độ cân bằng tuyệt vời của vĩ.