ALEXANDRE SOUPTEL

Cựu Concertmaster dàn giao hưởng

Singapore Symphony Orchestra

“…Những chiếc vĩ cầm được làm thủ công tuyệt đẹp có âm sắc tươi sáng, ngọt ngào và truyền cảm!…”

Xem Souptel trình diễn phần mở đầu bản Tchaikovsky Violin Concerto trên Violin HWV-07Vĩ HVW-10.